01_fondo_carta_cocteles_viva_2020_02.jpg
sakuras_flores_fondo.png

SAKE

17_pousse_cafe-01.png

MOMOWAKA RUBY

Botella 269.7

Trago 35.0

MOMOKAWA DIAMOND

Botella 269.7

Trago 31.0

G-JOY

Botella 297.0

Trago 39.0

HAIKU

Botella 220.0

Trago 18.2

sakuras_flores_fondo.png

MOMOKAWA SILVER

Botella 262.2

Trago 35.0

GEKKEIKAN DELUXE

Botella 

Trago 

MOMOKAWA PEARL

Botella 228.1

Trago 31.0

SAKEGRÍA

MOMOKAWA DIAMOND

Melocotón congelado

Jarra 290.0

Media Jarra 159.0

MOMOKAWA SILVER

Jarra 288.0

Media Jarra 154.0

MOMOKAWA RUBY

Jarra 292.0

Media Jarra 161.0

G-JOY

Jarra 320.0

Media Jarra 171.0